Eğitim Öğretim Metotları

Öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, eleştirel düşünme, sunma ve takım çalışması gibi becerilerini arttıracak şekilde klasik+aktif eğitim modeli kullanılmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi AHMET YILDIRIM
Güncelleme : 14.05.2019 14:00:09